2018. február 8., csütörtök

2018. 02. 19-20.

Tanulásmódszertani segítség
Segédanyagok - elérhetők 2018. 02. 09-től
- Események - kikérdező weblap
- Személyek - kikérdező weblap
- Fogalmak - rövid válaszokat igénylő feladatlap
- várak és kapitányok - párosítás
- 3 részre szakadt ország és részei - térkép

2018. 02. 19. - hétfő

Történelem óra
Témazáró időpontja: 2018. 02. 21. szerda
Téma: III. témakör Magyarország a kora újorban
Összefoglaló lapok kiosztva
Tananyag: Összefoglalás
Tananyag csomópontjai
- Fogalmak
- Események
- Személyek
- Összefüggések
Segédanyag:
Összefoglaló óra anyaga

2018.02.16. - péntek

Történelem óra
Témazáró időpontja: 2018. 02. 21. szerda
Téma: III. témakör Magyarország a kora újorban
Összefoglaló lapok kiosztva
Tananyag: 26. Boldoggá tenni Magyarországot
Tananyag csomópontjai
- kalapos király
- felvilágosult abszolutizmus
- türelmi rendelet
- jobbágyrendelet
- német nyelv kötelező
- kerületi rendszer
- nevezetes tollvonás
Segédanyag:
- Régi tk: 100
- Mf: 76
- Magyarország a kora újkorban fogalmak - rövid választ igénylő feladat
Vázlatok:
tematika 
- adott óra vázlata

2018. február 7., szerda

2018. 02. 07. szerda

Történelem óra
Témazáró bejelentése:
Időpontja: 2018. 02. 21. szerda
Téma: III. témakör Magyarország a kora újorban
Összefoglaló lapok kiosztva
Tananyag: 25. lecke Magyarország a Habsburg Birodalomban
Ellenőrzés: Rákóczi szabadságharc
Tananyag csomópontjai
- Rákóczi szabadságharc bukásának okai
- Magyarország a szatmári béke után
- Hazánk benépesítése
- III. Károly
- Mária Terézia
  • örökösödési háborúk
  • kettős vámrendszer
  • úbéri rendelet
  • oktatási és egészségügyi rendelet
Segédanyag:
- Régi tk: 97-99
- Mf: 73-75
Vázlatok:
- tematika 
- adott óra vázlata

2018. február 6., kedd

2018. 02. 05. - hétfő

Történelem óra
Tananyag: 24. lecke „Buzgóság a haza szabadsága iránt”: A Rákóczi-szabadságharc
Tananyag csomópontjai
- Rákóczi szabadságharc (1703 - 1711)
- A szabadságharc okai
- A szabadságharc menete
- Országgyűlések
- A szabadságharc bukásának okai
Segédanyag
- Régi Tk: 94-97
- Mf: 70
Vázlatok
tematika
adott óra vázlata 

2018. február 4., vasárnap

2018, 02. 02. - péntek

Történelem óra
Tananyag: 23. lecke A török kiűzése Magyarországról
Tananyag csomópontjai:
- Ismétlés, gyakorlás
- Jeopardy kvíz
- 1683 - török Bécs ellen
- Szent Liga
- 1686 Buda visszafoglalása
- 1699 Karlócai béke
Segédanyag:
- Kvíz - csapatjáték
- Régi tk: 92-93
- Mf: 66-69
Vázlatok:
tematika - áttekintés az egész tanév vázlatairól

2018. január 22., hétfő

2018. 01. 29. - hétfő

Történelem óra
Tananyag: 22 lecke Harc a kétfejű sassal
Tananyag csomópontjai:
Ismétlés: 3 részre szakadt Magyraország
Értelmezés: harc a kétfejű sas = harc a Habsburg uralommal
Habsburg és török ellenes harcok
Zrinyi Miklós
Wesselényi összeesküvés
Thököly Imre - kuruc mozgalom
Segédanyag:
- Régi tk: 88. old.
- Új tk: 98. old.
- Mf. 60. old.
- Események - Learning apps tankocka
- 3 részre szakadt ország - kiegészítéses feladat, adott elemekkel
- 3 részre szakadt ország és várháborúk - Térkép, párosításos feladat

Vázlatok: